สังคมศาสตร์ “พระพุทธรูป”อายุนับพันปี ซุกซากตลาดโบราณซีอัน

สังคมศาสตร์    คณะสังคมศาสตร์    สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร    สังคมศาสตร์ มศว    สังคมศาสตร์คือ    คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร    คณะสังคมศาสตร์ pantip    สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง    คณะสังคมศาสตร์ มก    สังคมศาสตร์ เกี่ยวกับอะไร      สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ    จิตวิทยา    รัฐศาสตร์

 

 

สังคมศาสตร์ รายงานว่าคณะนักโบราณคดีขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปและเจดีย์มากกว่า 680 ชิ้น สังคมศาสตร์ เกี่ยวกับอะไร ในหลุมของซากตลาดตะวันออก ซากตลาดโบราณ ศูนย์กลางการค้าแห่งสำคัญใน ยุคราชวงศ์ถัง (ปี 1161-1450) ในนครซีอัน มณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ ประเทศจีนนายหาน เจี้ยนหัว คณะสังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร จากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน ระบุว่าพระพุทธรูปเหล่านี้สร้างขึ้นจากดินเหนียว เซรามิก และหิน ส่วนใหญ่มีสภาพเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนย้ายไปยังที่อื่นเพื่อการคุ้มครองที่ดีขึ้นและการวิจัยเพิ่มเติมนายหานระบุอีกว่าพระพุทธรูปหลายองค์ถูกประดับด้วยลวดลายสีและทองซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์ถัง สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร

โดยหานสันนิษฐานว่าพุทธรูปเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อุโบสถหรือคลังสินค้าของร้านค้าที่อยู่บนถนนนอกจากนี้คณะนักโบราณคดียังค้นพบชามสามสี ทางเดิน คูระบายน้ำ และฐานบ้าน ตลอดจนโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจำนวนมากจากยุคราชวงศ์ถังในซากตลาดโบราณซึ่งถูกค้นพบช่วงปลายทศวรรษ 1950 ครอบคลุมพื้นที่ราว 1 ตารางกิโลเมตร มีความกว้าง 924 เมตร และความยาวมากกว่า 1,000 เมตร สังคมศาสตร์ มศว

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ pantip มีการขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปและเจดีย์กว่า 680 ชิ้นในซากปรักหักพังของตลาดโบราณในเมืองซีอาน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รูปปั้นเหล่านี้ถูกค้นพบในหลุมในซากปรักหักพังของ East Market ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในสมัยราชวงศ์ถังจากสถาบันโบราณคดีภายใต้พระพุทธรูปเหล่านี้สร้างจากดินเหนียว เซรามิก และหิน สังคมศาสตร์คือ

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์คือ

และส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย จิตวิทยา และเสริมว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ถูกบรรจุหีบห่อและเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเพื่อการปกป้องที่ดีขึ้นและการวิจัยเพิ่มเติม รัฐศาสตร์ นักโบราณคดียังพบเส้นทาง คูระบายน้ำ และฐานรากของบ้าน ตลอดจนโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจำนวนมากของราชวงศ์ถัง สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง

 

สังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

คณะสังคมศาสตร์ มก รวมทั้งชามสามสี ในซากปรักหักพังของตลาดตะวันออก ซากปรักหักพังของตลาดถูกพบในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 ด้วยพื้นที่ประมาณ 1 ตร.กม. มีความยาวมากกว่า 1,000 เมตร และกว้าง 924 เมตร และสุดท้ายอยากให้ทุก ๆ ท่านและชาวโลกออนไลน์ทั้งหลายได้ร่วมรณรงค์วัฒนธรรมของประเทศตัวเองไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษา ประวัติศาสตร์ ของประเทศตัวเองและยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไปบอกกล่าวข้อมูลข่าาวสารได้ สังคมศาสตร์

 

ขอบคุณเครดิต       khaosod.co.th

 

แนะนำ