สังคมคนไร้บ้าน กลุ่มเปราะบางที่รัฐมองไม่เห็น?

คนไร้บ้าน’ คือกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อภาวะโรคระบาดอย่างมาก แก้ปัญหาคนไร้บ้านเพราะนอกจากจะไม่สามารถปกป้องตนเองจากโรคได้อย่างเต็มที่แล้วยังไม่ได้รับความใส่ใจจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลพวกเขาโดยตรงอีกด้วย โดยเฉพาะคนไร้บ้านที่เป็นผู้สูงอายุหรือเจ็บป่วยอยู่แล้วทำให้ปัญหาซ้ำซ้อนยิ่งกว่าเดิม

สังคมคนไร้บ้าน โควิดทำให้คนไร้บ้านเพิ่ม 30% สสส.-ภาคีฯ เร่งผลักดันให้เข้าถึงสิทธิ-ต้องมีงานทำ

โควิดทำให้กลุ่มเปราะบางไร้ที่อยู่เพิ่มขึ้น 30% สสส.-ภาคีฯ จัดเสวนาร่วมผลักดันให้เข้าถึงสิทธิ ไม่ไร้งาน มีสวัสดิการพร้อม ด้าน กทม.ยันคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ

สังคมคนไร้บ้าน ภาพเก่าเล่าตำนาน : คนไร้บ้าน… 2 ฝั่งถนนราชดำเนิน

ราว 2 ปีที่ผ่านมาระหว่างโควิด-19 พรากชีวิตมนุษย์ไปแบบไม่ยั้ง… ชีวิตแสนจะฝืดเคือง มีป่วย มีตายแบบน่าสะทกสะท้าน เผาศพกันไม่หยุด เตาเผาศพแตกหลายประเทศเกิดปรากฏการณ์ Food Bank นำอาหารไปใส่ตู้ไว้ วางไว้ คนที่เดือดร้อนมาหยิบไปกินได้ แบ่งกันกิน เป็นความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมืองไทย…เรียกกันว่า “ตู้ปันสุข