สังคมนิยม ประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 10 ปีที่ผันผ่าน จีนดำรงอยู่ในระบอบสังคมนิยมสมัยใหม่ อันเป็นความทันสมัยแบบจีน และอัตลักษณ์ของจีนเอง มิใช่ตะวันตกสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หน้าที่หลักของพรรคในอนาคตคือ จะต้องนำพาคนจีนทุกเผ่าพันธุ์ร่วมสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่